Posts Tagged With: vùng đất quảng ninh

Bánh gật gù
Posted in Giới thiệu
November 23, 2017

Bánh gật gù độc đáo của vùng đất Hạ Long

Bánh gật gù là một món bánh mang điểm độc đáo ở chỗ là trong khi nghiền bột người ta…