Posts Tagged With: lợn cắp nách

lon-cap-nach-moc-chau-2
August 28, 2017

Lợn cắp nách – món ngon không thể bỏ qua khi tới Mộc Châu

Lợn cắp nách là lợn được người dân bản nuôi nấng trong điều kiện tự nhiên vì thế thịt lợn…