Posts Tagged With: Hoa Đỗ Quyên

Rừng Hoa Đỗ Quyên tô điểm một vùng trời Sapa

Du Lịch Sapa khám phá rừng hoa đỗ quyên Sapa.

Sapa đẹp bởi phong cảnh hữu tình của núi non trùng điệp: đó là những rừng nguyên sinh, những thửa…