Posts Tagged With: canh cua cửa lò

Canh cua đồng Cửa Lò
0
July 2, 2014

Du lịch Cửa Lò – Canh cua đồng nhiều gạch

Nấu canh cua thế nào để gạch cua không bị nát như nhiều người Cửa Lò vẫn nấu thường ngày…