Archives for December 2014

The Palm

Việt Nam – điểm nóng du lịch 2015

  4 điểm nóng du lịch của thế giới 2015 được đánh giá là: Việt Nam, Namibia, Dubai và Burma.…